17 Apr
17Apr

מה משמעות המילה?
כשאני מתכננת אני ממקמת תכנית על תכנית כדי לראות את המפגשים בין כל האלמנטים בחלל.
התכנית הראשונה- היא תכנית הריהוט
התכנית השנייה- תכנית חשמל ותאורה
התכנית שלישית- תכנית מיזוג אוויר

שלושת התכניות חייבות לעבוד בקורלציה אחת עם השנייה
מספר דוגמאות
1. מרכז הספה יהיה מרכז הטלוויזיה
2. תאורה מעל שולחן תהיה בהכרח במרכזה
3. תאורה בחלל המרכזי תהיה לפי מרכז ספה ומרכז חלל הישיבה
4. הנמכה תקרה לצורך מיזוג אוויר תוסתר ע"י נגרות או תהיה בקו אחד עם הריהוט

הכלל הכי חשוב הוא המפגש הגלוי או הנסתר של הקווים בחלל,
כשאני מתכננת כל הקווים בכל הממדים X,Y,Z צריכים להתחבר,
וכתוצאה מכך החלל מקנה אווירה של מקום שלם ומוגמר.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.